Instrumenty rynku pieniężnego

  • Opcje, kontrakty futures, swapy, FAR i jakiekolwiek inne pochodne kontrakty powiązane z papierami wartościowymi, walutami, stopami oprocentowania, dochodami lub innymi pochodnymi instrumentami, wskaźnikami finansowymi lub środkami finansowymi, które mogą być rozliczone w fizycznie lub w gotówce.
  • Opcje, kontrakty futures, swapy, FAR i jakiekolwiek inne pochodne kontrakty powiązane z towarami giełdowymi, które muszą być lub mogą być rozliczone w gotówce na wniosek jednej ze stron (inaczej niz w przypadku niedotrzymania warunkow lub zakonczenia umowy).
  • Opcje, kontrakty futures, swapy i inne pochodne kontrakty powiązane z towarami giełdowymi, które mogą być rozliczone fizycznie, pod warunkiem, że mogą być przedmiotem handlu na rynku regulowanym i/lub na MTF.
  • Opcje, kontrakty futures, swapy i inne kontrakty pochodne powiązane z towarami giełdowymi, które mogą zostać fizycznie rozliczone, nie wymienionych w akapicie 6 Części III Prawa i nie istnieją w celach komercyjnych, dające się scharakteryzować jako inne pochodne instrumenty finansowe, mając na uwadze, czy, między innymi, czy są rozliczone przez uznaną izbę rozrachunkową, lub polegają regularnym wezwaniom do uzupełnienia depozytu.
  • Finansowe kontrakty CFD.
Fibo Markets

FIBO Markets Ltd. (ex. FIBO Group Holdings Ltd.) jest autoryzowana i nadzorowana przez CySEC (licencja nr 118/10)

FIBO Markets Ltd. (ex. FIBO Group Holdings Ltd.) operuje zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)

NIESTETY USŁUGI SPÓŁKI NIE SĄ ŚWIADCZONE REZYDENTOM KANADY, USA, PÓŁNOCNEJ KOREI, IRANU, IRAKU, IZRAELA, AUSTRALII, BELGII I JAPONII

29 Agias Zonis, 1st Floor, 3027, Limassol, Cyprus

© 1998—2023 FIBO Markets Ltd. (ex. FIBO Group Holdings Ltd.)

WAŻNE: Uprzejmie informujemy, że nasze usługi są dostępne jedynie dla Profesjonalnych Klientów. Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami i pociągają za sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty środków finansowych, ze względu na zastosowanie dźwigni. Należy rozważyć czy zasada działania kontraktów różnic kursowych (CFD) jest dla Państwa zrozumiała, a także czy mogą sobie Państwo pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty własnych środków finansowych.

Please note that our services are provided only to the residents of the following counties (in alphabetical order): Austria, Bulgaria, British Virgin Islands, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Oman, People's Republic of China, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia,Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine, United Arab Emirates.

Please feel free to contact out Support in order to get further assistance.